You are here

DỊCH VỤ KHO BÃI, ĐÓNG GÓI, KIỂM ĐẾM VÀ KHO NGOẠI QUAN

 

AST VN cung ứng các dịch vụ kho bãi tại các điểm đến chính tại Việt Nam. Hàng hoá của bạn sẽ được bảo vệ hợp lý và có thể lưu tại kho của chúng tôi tuỳ theo thời gian mà bạn mong muốn. Hệ thống dịch vụ và phân phối của chúng tôi sẽ nhận, đóng gói, lưu kho và giao hàng tới bất kỳ nơi nào tại Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Nhận hàng và lập phiếu nhập, Phân loại hàng hoá.

- Bốc xếp hàng bằng xe nâng và cần cẩu.

- Nhận hàng, đóng gói và dán tem mác, - Ðóng thùng hàng.

- Giao hàng và phân phối hàng khẩn.

- An ninh,  Bảo hiểm

- Kiểm đếm container của tàu

- Kiểm đếm hàng hóa đóng vào container